Husk vores fælles regler om plankeværk og hæk

Mange hække i vores ejerlaug er faldet for aldersgrænsen, og skal skiftes ud. Oktober er det perfekte tidspunkt til at plante en ny hæk. Det tager sin tid, inden den nye hæk er vokset sig stor og tæt, og mange ønsker at sætte et plankeværk op.

Vi er nødt til at præcisere de fælles vedtagne ordensregler paragraf 8, der bl.a. fastslår, at der skal plantes hæk ud til Vejlegårdsvej og Tværbækvej samt fællesarealer.

Bemærk at det er tilladt at sætte hegn op bagved hækken, herved opfyldes regel om hæk og I samtidig få glæde af plankeværk.

Reglerne kan læses her

Her er et uddrag af ordensreglerne.

”Hæk skal principielt sættes i alle skel, hvor der ikke findes plankeværk eller carport ved husets første overtagelse, dog med følgende undtagelser:

Forhaverne til Løkketoften, Rendsagervej 102-170 samt nr. 2,4,16,44, 46,48,50,68 og 70 må der ikke sættes hæk eller hæklignende beplantning i. For Løkketoften og Rendsagervej 102-170 gælder, at forhavernes oprindelige stensætning ikke må fjernes.

Skel på Rendsagervejs østside, som ikke ligger i niveau med fortovet er fritaget for hækpligt.

På de boligveje der omfatter Rendsagervej 2-100 samt alle ulige numre, kan der i skellet ud mod køre banen vælges mellem følgende tre alternativer: a) hæk i henhold til §7, eller evt. i en højde på 1,20 m, b) plantestenkant (evt. med hæk også) og c) lavt rækværk bestående af to kalmarbrædder over hinanden på kant, med øverste kant 50 cm fra jord, med stolper og brædder i farver jf. gældende retningslinjer.

Hæk ud til fællesarealerne må være ned til 1,20 m høj.

Parceller, hvis skel ud mod mosen følger ejerlaugets vestlige skellinie, er fritaget for hækpligt. Ønskes en form for hegn, skal en af ovennævnte dog anvendes.

Mod vej og sti skal plantes i en sådan afstand (35 cm), at hækkens udvendige side følger skellini-en til nabo og mod fællesarealer plantes i skel.

Hækplantning mellem naboer bekostes i lige omfang af dem begge. Hæk mod vej og fællesarealer bekostes og vedligeholdes alene af grundejeren."