Her kan du læse artikler, der har været bragt i de lokale aviser om vores og 16. grundejerforeninger i Vallensbæks forsøg på at få støjdæmpet den nye jernbane.

Nyeste indslag vedr. Ringstedbanen.

Ministerens svar på vores henvendelser:
Brev svar side 1
Svar side 2
 

TV2 Lorry indslag
http://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-04-2016/1930/stojplagede-grundejere-pa-christiansborg#player?clip#player

Transportministers svar på krav om støjskærme

Ejerlauget Rendsagerparken har på vegne af 16 grundejerforeninger anmodet om at få foretræde for Folketingets transportudvalg på ny. Vi ønsker, at nogle af de 178 millioner, der er regnet for meget i budgettet for Ringstedbanen, bliver brugt til støjsikring af jernbanebroen over motorvejen ved Vallensbæk Mose. Vi skal foretræde transportudvalget tirsdag d. 12/4-16.

Vi har fået tilsendt en kommentar fra transportministeren, som også er blevet uddelt til transportudvalget.

ftp://rendsagerparken.dk@ftp.rendsagerparken.dk/www/dokumenter/TRU%20387.pdf

Borgergruppen Nej til Trafikstøj holder møde torsdag d. 27. november.
Her kan du læse artiklen i Sydkysten http://www.e-pages.dk/sydkystensyd/276/ på side 10.

Folkebladet omtaler den konservative MFér Mike Legarths besøg i vores villakvarter. http://folkebladet.dk/node/3879
http://folkebladet.dk/node/3879#comment-17558

Vestegnen har bragt vores invitation til Magnus Heuniche og hans afslag.
http://www.e-pages.dk/vestegnen/21/2/?query=st%C3%B8j
http://www.e-pages.dk/vestegnen/71/1/?query=st%C3%B8j

Folketingskandidat Mattias Tesfaye kommer borgerne til undsætning
http://www.e-pages.dk/vestegnen/72/14/?query=st%C3%B8j